არავერბალური კომუნიკაცია

Wise Development-ის მიერ სექტემბრის თვეში ჩატარდა არავერბალური კომუნიკაციის ტრენინგ-კურსი. ტრენინგებს ესწრებოდნენ სხვადასხვა უნივერსიტეტის სტუდენტები. ტრენინგის ძირითადი საკითხები იყო: არავერბალური კომუნიკაციის არსი და მნიშვნელობა, მისი თანხვედრა ვერბალურ კომუნიკაციასთან; არავერბალური კომუნიკაციის ელემენტები, ჟესტიკულაციის ინტერპრეტაცია და ა.შ.

ნანახია: 1338 | განთავსების თარიღი: 17.10.2013

ხანძრის წინააღმდეგ ბრძოლის ტრენინგები

Wise Development-ის მიერ თბილისსა და წალკაში ჩატარდა ტრენინგები ხანძრის წინააღმდეგ ბრძოლაში. ჯგუფები ძირითადად დაკომპლექტებული იყო 25-მდე დაცვის თანამშრომლისგან. მონაწილეებმა  გაიარეს ისეთი საკითხები, როგორიცაა ხანძრის სახეები და კლასიფიკაცია, ხანძარსაშიში ზონები და ევაკუაციის მეთოდები, ცეცხლმქრობების ტიპები და მათი გამოყენების წესები და ა.შ.

ნანახია: 1301 | განთავსების თარიღი: 17.10.2013

პირველადი სამედიცინო დახმარების ტრენინგები

Wise Development-ის მიერ სხვადასხვა ორგანიზაციის  200-მდე თანამშრომლისთვის ჩატარდა პირველადი სამედიცინო დახმარების ტრენინგები. მონაწილეებმა გაიარეს სხვადასხვა დონის ტრენინგები, კერძოდ პირველადი სამედიცინო დახმარების პირველი და მეორე დონე. ტრენინგის თემატიკა მოიცავდა პირველადი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენის პრინციპებსა და ანბანს, დახმარების გაწევას ტრავმებისა თუ ნაკბენების დროს და ა.შ.

ნანახია: 1248 | განთავსების თარიღი: 17.10.2013

სერვის +

ტრენინგ კურსი მოიცავს თეორიულ და პრაქტიკულ მასალას, სიტუაციურ ანალიზსა და კონკრეტულ სიმულაციებს. ტრენინგ კურსის ძირითადი თემატიკაა:

1. ... კითხვის გაგრძელება »

ნანახია: 1243 | განთავსების თარიღი: 12.06.2013

არავერბალური კომუნიკაცია

არვერბალური კომუნიკაციის ტრენინგ-კურსი მოიცავს ... კითხვის გაგრძელება »

ნანახია: 1658 | განთავსების თარიღი: 12.06.2013