მთავარი » პირველადი სამედიცინო დახმარება
00:43
პირველადი სამედიცინო დახმარება
1.    პირველადი დახმარების აღმოჩენის ზოგადი პრინციპები

· პირველადი დახმარების არსი და  მნიშვნელობა

· მოქმედების გეგმა პირველადი დახმარების აღმოჩენის დროს

· შემთხვევის ადგილის დათვალიერება/სიტუაციაში გარკვევა

· უსაფრთხოების უზრუნველყოფა.

· პირველადი დახმარების აღმოჩენა

· პირველადი დახმარების ანბანი

· D – Danger – გარემოს უსაფრთხოება
· R – Responsiveness – ცნობიერების დონის შემოწმება
· C –  Circulation– ცირკულაციის შემოწმება (პულსის გასინჯვა პერიფერიულად ან ცენტრალურად);
· გულის არაპირდაპირი მასაჟი
· A – Airway – სასუნთქიგზების გახსნა;
· B –  Breathing – სუნთქვა;
· გულ-ფილტვის რეანიმაცია
2. პირველადი დახმარება გარეგანი სისხლდენების დროს

· ჭრილობის დამუშავება

· ნახვევის  დადება

3.    პირველადი დახმარება ცხოველების, მწერებისა და გველის ნაკბენის დროს
ნანახია: 1516 | რეიტინგი: 1.0/1