მთავარი » სტატიები » ტრენინგები

საგადასახადო საქმე


· საქართველოს საგადასახადო სისტემა;

· კოდექსში გამოყენებული ტერმინები და ცნებები;

· ფიზიკური პირი, საწარმო, ორგანიზაცია;

· გადასახადის გადამხდელის სამართლებრივი დაცვა;

· გადასახადის გადამხდელისათვის ინფორმაციის მიწოდება და საქართველოს აგადასახადო ორგანოების სისტემა;

· საგადასახადო ორგანოთა უფლებები და ვალდებულებები;

· საგადასახადო ვალდებულება და მისი შესრულება;

· საგადასახადო ანგარიშგება;

· საომარი  ან საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებისას განსაკუთრებული პირობების შემოღება;

· საშემოსავლო გადასახადი;

· საშემოსავლო გადასახადის სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმები;

· მოგების გადასახადი;

· ერთობლივი შემოსავალი;

· გამოქვითვები და ზარალი;

· საერთაშორისო დაბეგვრა და გადასახადებისაგან თავის არიდების აღკვეთა;

· გარიგების შეფასება;

· შემოსავლების დაბეგვრა გადახდის წყაროსთან;

· საგადასახადო აღრიცხვის წესები;

· გადასახადების ადმინისტრირების წესები;

· ზოგადი დებულებანი;

· დაბეგვრის ობიექტი, დასაბეგრი ოპერაციის თანხის განსაზღვრა, დრო და ადგილი;

· დღგ-ისგან გათავისუფლების მარეგულირებელი წესები და გადასახადისაგან გათავისუფლება;

· გადასახადის გამოანგარიშების, დეკლარირებისა და გადახდის წესი;

· საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა და დღგ-ის ჩათვლა;

· სპეციალური წესები;

· აქციზი;

· იმპორტის გადასახადი;

· ქონების გადასახადი;

· ზოგადი დებულებანი;

· იმპორტის გადასახდელების გამოყენების პირობები და საგარეო ვაჭრობის მარეგულირებელი სხვა ნორმები;

· სახელმწიფო კონტროლი და სახელმწიფო ზედამხედველობა;

· სპეციალური დებულებანი;

· სასაქონლო ოპერაციები;

· საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების უზრუნველყოფა;

· ძირითადი დებულებანი.კატეგორია: ტრენინგები | დაამატა: Jason86 (12.05.2013) | ავტორი: /TestFolder/carbon-tax.jpg
ნანახია: 630 | კომენტარი: 1 | რეიტინგი: 0.0/0
სულ კომენტარები: 0
სახელი *:
Email *:
კოდი *: